ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ

    Educational Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educational Program

Our educationprogram aims to create the appropriate stimuli that children grow mentally, socially and emotionally nurturing their self esteem by learning to collaborate, learn basic rules of hygiene, to raise awareness on environmental protection and generally use the uniqueness, their inclinations to the maximum extent possible.

The captured experiential learning through experimentation, discovery and freedom of action.

 

Activities of the Educational Program

Language development

Proscription

Promathimatiks concepts

Fairy tales - Stories

Theatrical Play

Puppet Theater

Aesthetics education, such as painting, handicrafts, clay

Free play Games

Music movement action : System Orff

Sports activities : Mini tennis, Yoga

Physical Sciences (Heat, Air, Fire, Freezing, Ice, Evaporation, Water cycle)

Environmental education : recycling, environmental pollution, forests and seas protection

English : inside of games, songs and experiential exercises

Preparation for primary school.